Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/hosting/zivaakademie.cz/www/piclib/piclib.php on line 286
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Živá akademie

strom 

Environmentální výchova

je v 21. století téma, které se začíná čím dál častěji diskutovat. A to je velmi dobře.

Co je to vlastně environmentální výchova? Jde o výchovu, která učí lidi brát při svém běžném, každodenním rozhodování v potaz dopady svých jednání na životní prostředí. Environmentální výchova rovněž usiluje o zapojení obyvatel do takových aktivit, které vedou ke zvýšení kvality životního prostředí.

Největší obtíží při snaze o zkvalitnění životního prostředí se stává dlouhodobý horizont, ve kterém se realizovaná opatření projeví. Opatření realizovaná ve snaze zkvalitnit životní prostředí se totiž zpravidla pozitivně projeví až v poměrně dlouhodobém horizontu (řádově desítky let). To je hlavní důvod, proč se řada lidí odmítá podílet na těchto aktivitách, neboť nevidí okamžité a zřetelné výsledky.

Environmentální výchovu můžeme v širším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Na první pohled by se mohlo zdát, že environmentální výchova vznikla teprve nedávno a že je produktem rostoucích obav současné, moderní společnosti o stav životního prostředí. Environmentální vzdělávání se ve skutečnosti vyvíjelo mnoho let a s prvky environmentální výchovy se můžeme dokonce setkat již v 18. století.

 

Environmetální výchovu lze vymezit následovně:

 1. jde o výchovu o životním prostředí. Ta zahrnuje zejména základní znalosti o životním prostředí, porozumění mu a jeho vztahům, stejně jako vztahu životního prostředí směrem k člověku. Ukazuje se, že výchova o životním prostředí by měla začínat již na prvním stupni základní školy. To je i naším cílem a aktivně usilujeme o zvýšení environmentálního vzdělávání od co nejnižšího věku dětí.
 2. jako výchovu v životním prostředí. Uvědomujeme si, že jsme sami součástí životního prostředí, a tak jako my ovlivňujeme životní prostředí, tak životní prostředí ovlivňuje nás. Zkoumání přírody nám tak může dát příležitost k jeho pochopení a následné snaze o jeho zkvalitňování a zejména pak zastavení těch lidských činností, které jej negativně ovlivňují.

Tématy environmentální výchovy jsou zejména tyto oblasti:

 • šetření energie a výzkum alternativních energií
 • odpadové hospodářství (šetření s odpady a třídění odpadu)
 • jaderná energetika
 • využití obnovitelných zdrojů
 • ochrana přírody a ohrožených druhů
 • ozónová díra
 • udržitelný rozvoj
 • oteplování klimatu a
 • znečištění životního prostředí (vody a ovzduší)

 

Eko-hrátky

Eko-hrátky jsou aktivity (hry, pracovní pomůcky, sešity) určené zejména pro žáky základních škol, které

jim hravým způsobem pomáhají chápat ekologii, ochranu přírody a další environmentální témata. Podívejte se

na ukázku našich eko-hrátek:

Pracovní list - Třídění odpadu

 

Ekologie pro nejmenší

Podívejte se na ukázku našich eko-pohádek určených těm nejmenším.

Jak Pepíček a Mařenka zachránili les i zvířátka

Bumbác a mravenci