Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/hosting/zivaakademie.cz/www/piclib/piclib.php on line 286
Rozvoj pedagogů | OSOBNÍ ROZVOJ | Živá akademie

učitelROZVOJ PEDAGOGŮ

V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme tyto kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Distanční studijní opory jako faktor motivace ke studiu (nejen) distančních žáků/studentů

  • On-line studijní opory v denním i distančním studiu

  • Podpora komunikačních a prezentačních dovedností studentů

 

Kurz Distanční studijní opory jako faktor motivace ke studiu (nejen) distančních žáků/studentů

Cílem je naučit posluchače/pedagogy vytvářet kvalitní studijní opory pro studenty. Tyto studijní opory jsou určené primárně studentům distančního studia, nicméně, jak bude v rámci semináře prokázáno, jsou také ideálním doplňkem denního studia. Kvalitně zpracované materiály jsou pro studenty/žáky dobře čitelné, snadno pochopitelné a dokáží nahradit osobní kontakt s pedagogem. Hlavním cílem semináře je vysvětlit rozdíl mezi klasickými učebními texty a texty distančních opor, vysvětlit zásady jejich tvorby, struktury a práce s nimi. Pedagog denního studia je využije jako doplněk k denní výuce např. pro zpracování samostatných domácích prací studentů, pomohou ke studiu např. nemocným žákům denního studia, nebo jako rozšíření vysvětlované látky.

Časová dotace kurzu: 8hod

Náklady na účastníka: 3.620,-Kč při obsazenosti min. 5 pedagogů

Obsah semináře

 

Kurz On-line studijní opory v denním i distančním studiu

Dnešní doba je plná moderních technologií, je naprostou samozřejmostí pro mladou generaci používání chytrých telefonů, tabletů, notebooků a sociálních sítí. Pro studenty/žáky je tak mnohem atraktivnější studovat z materiálů, které jsou dostupné na těchto moderních technologiích než v klasických učebních textech. Seminář je zaměřen na pedagogy, jak zvýšit motivaci studentů/žáků ke studiu, prostřednictvím atraktivně zpracovaných studijních textů využitelných na přenosných technologiích (notebooky, tablety, smartphony). Seminář seznamuje s možnostmi implementace těchto technologií v distančním i denním studiu jako doplňku a oživení běžné výuky. Základním cílem semináře je představení technik a způsobů zpracování on-line studijních opor a práce s nimi. Klíčové je identifikování rozdílů mezi klasickými texty a on-line interaktivními texty, zásady tvorby a obsahu on-line studijních kapitol, metod ověřování znalostí a komunikace s tutorem. V neposlední řadě je věnována pozornost technologickému zajištění fungování těchto studijních opor.

Časová dotace kurzu: 8hod

Náklady na účastníka: 3.620,-Kč při obsazenosti min. 5 pedagogů

Obsah semináře

 

Kurz Podpora komunikačních a prezentačních dovedností studentů

Cílem semináře je vzdělávání pedagogů v oblasti podpory komunikačních a prezentačních dovedností žáků. Moderní doba plná technologických vymožeností vede mj. k tomu, že studenti mají čím dál větší problém s prezentací (sebe sama a své práce). Seminář proto ukazuje, jak lze do běžné výuky implementovat takové nástroje výuky, které pomohou studentům zvýšit své komunikační a prezentační dovednosti, zkvalitnit svůj projev a vystupování a vybudovat přesvědčivý dojem. Pedagogům jsou představeny způsoby implementace prezentačních a komunikačních technik do výuky, způsoby hodnocení prezentačních schopností žáků a zpětné vazby poskytované studentům s cílem postupného zlepšování jejich komunikačních a prezentačních dovedností.

Časová dotace kurzu: 8hod

Náklady na účastníka: 3.620,-Kč při obsazenosti min. 5 pedagogů

Obsah semináře