Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/hosting/zivaakademie.cz/www/piclib/piclib.php on line 286
Genderová ekonomika | ZNEVÝHODNĚNÍ | Živá akademie

 

gender 1 

 

Pojem GENDER je označení osobní identity jedince a jeho společenské role ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender je označením toho, do jaké míry se jedinec cítí být mužem či ženou. S pojmem gender jsou spojeny také ustálené genderové role neboli způsoby očekávaného chování jedinců, na základě jejich pohlaví. Příklady takovýchto ustálených názorových genderových stereotypů:

  • žena patří za plotnu,
  • ženy nepatří do veřejných funkcí,
  • muž musí živit rodinu aj.

Genderové role mohou být značně odlišné v rámci jednotlivých kultur, typickým příkladem je odlišné vnímání role žen a mužů v arabské kultuře a v zemích západní Evropy. Rovněž dochází k jejich proměnách v čase. Například ve Spojených státech amerických se v 50. letech 20. století podílela na ekonomickém zabezpečování rodiny zhruba třetina žen, zatímco na konci 20. století to byly téměř dvě třetiny (60 % žen ve srovnání se 75 % mužů)

V moderní době, v 21. století, se hlásají postoje rovnosti mužů a žen. Přesto však je genderová nerovnost dosud běžná i ve vyspělých ekonomikách. Nejčastěji se genderová nerovnost projevuje mzdovou nerovností, tedy tím, že ženy na stejné pozici jako muži vydělávají v průměru méně než ženy.

Zde naleznete vybrané statistiky Českého statistického úřadu k rozdílnému postavení mužů a žen v České republice:

1) Průměrná roční mzda žen jako procento mzdy mužů

2) Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2019

3) Pracující důchodci v roce 2019

4) Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

5) Složení Senátu Parlamentu ČR podle věku a pohlaví

6) Ženy a muži v krajských zastupitelstvech