Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/hosting/zivaakademie.cz/www/piclib/piclib.php on line 286
PROJEKTY | Živá akademie

projekt

"Eko-čtení pro nejmenší"

Eko-čtení jsou speciálně navržené pohádky s ekologicky vzdělávacím podtextem. Ekologie není jen pro dospělé, nebo mládež, ale ukazuje se, že s ekologickou výchovou je vhodné začít už od nízkého věku dítěte. Děti pochopitelně přebírají návyky svých rodičů a to bohužel i ty negativní. Pokud např. dítě doma nevidí, že se má třídit odpad, nepřijde mu to důležité. Proto hledáme cesty, jak dětem vysvětlit už ve školce, jak důležitá je ochrana přírody. Připravili jsme proto sérii pohádek, které dětem vysvětlí principy ekologického chování. Příklady eko-pohádek naleznete zde:

Jak Pepíček a Mařenka zachránili les i zvířátka

Bumbác a mravenci

2021-06-24 Eko-čtení probíhalo v Česko-Anglické školce Flupík. Prohlédněte si fotodokumentaci - foto1, foto2, foto3.

"Děti v pohybu"

děti v pohybu

Projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit dětí formou

1) vzdělání dětí v oblasti zdraví a zásadám zdravého stravování

2) interaktivních pohybových her, které pomohou dětem mít rády pohyb.

Projekt je realizován v několika verzích, a to pro mateřské školy, základní školy a střední školy.

Pohyb je pro člověka důležitý a u dětí to platí dvojnásob. V posledních letech výrazně roste počet dětí se zdravotními komplikacemi, které jsou zapříčiněny nezdravým životním stylem a nedostatkem pohybu. Výrazně narostl počet dětí s diabetem, nebo dětí s vysokou nadváhou. Při tom pohyb je klíčový pro správný vývoj dítěte. Uvádí se, že dítě potřebuje až 6 hodin pohybu denně, přičemž se jedná o jakýkoliv i spontánní pohyb. Děti mají tendenci k pohybu a není vhodné je v tom usměrňovávat, i když pro rodiče to může být někdy rušivé. Děti zejména vyhledávají nenucený pohyb formou her, budou odmítat naaranžovaný a přikazovaný cvičebný režim a vyhledávat své vlastní aktivity. Úkolem rodiče by přitom mělo být je v těchto aktivitách podporovat a nedopustit, aby je dítě vyměnilo za nečinné sezení u TV nebo tabletu.

 10 rad, jak přivést děti k pohybu, jak je motivovat a čeho se naopak vyvarovat.

 

ŽIVÁ ŠKOLKA

Zaměření cílové skupiny:                     děti ve věku 3-7 let

Živá akademie, o.p.s. zahájila sérii aktivit zaměřených na osvětu v oblasti životního prostředí u dětí nejnižšího věku. Vycházíme z premisy, že dítě, má-li být v oblasti ochrany životního prostředí uvědomělé, je nutné toto téma dětem diskutovat již od předškolního věku.

Přicházíme proto s metodami vhodnými pro nejmenší, které nenásilnou a hravou formou děti naučí, že je nutné třídit odpad, že vyhazování odpadků v lese ubližuje zvířátkům atp.

Tyto aktivity plánujeme realizovat na mateřských školkách po celé České republice, první zahájení proběhlo v dětské skupině Koně dětem pro radost ve Statenicích.

 

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

  • čtení Eko-Pohádek – příklady pohádek jsou zveřejněné na webu www.zivaakademie.cz
  • Eko-hrátky zaměřené na venkovní aktivity (jako roztřiď hračky do popelnic, pomoz vysadit stromeček, zachraň žížalu a další)
  • Eko-omalovánky – klasické omalovánky, ale s tematickou ochrany životního prostředí

 

Součástí projektu je i komunikace směrem k rodičům. Akce „Mami, proč netřídíš odpad“ je postavená tak, aby samotné dítě motivovalo rodiče k ekologickým aktivitám.

 

EKO VIZE 2030

Cílová skupina: žáci středních škol, pedagogové středních škol

Cíl projektu
Cílem projektu je prezentace dopadů znečištění životního prostředí žákům středních odborných škol s cílem motivovat je ke krokům vedoucím k aktivním změnám chování jednotlivců, které v globálním měřítku pomáhají chránit planetu Země. Cílem je zejména zbořit u jednotlivců zažitý mýtus „já sám stejně nic nezmohu“.
Naše motto: „Začni u sebe, planeta ti poděkuje


V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:
- pomocí distančních metod jsou žákům prezentovány pomocí fotodokumentace odstrašující dopady znečišťování životního prostředí
- žáci jsou seznámeni se statistikami související s klimatickými změnami a rostoucím znečištěním
- žáci jsou seznámeni s možnostmi, jak každý může přispět k ochraně životního prostředí a budoucímu životu na naší planete

Pedagogům jsou v rámci projektu přestaveny prvky, jak vést žáky k třídění odpadu, recyklování, udržitelné spotřebě aj. životnímu prostřední prospěšným aktivitám.

"Jak přežít život"

infarkt

Projekt zaměřený na osvětu v tématu civilizačních chorob a jejich prevenci.

Projekt formou seminářů nabízí osvětu cílenou pro:

  • základní školy
  • střední školy.
  • širokou veřejnost.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření speciálního předmětu, resp. vytvoření výukového modulu pro střední školy, zaměřeného na negativní dopady současného životního stylu na zdraví člověka. Projekt seznamuje žáky s vývojem zdraví českého národa, upozorňuje na zhoršující se zdraví mladší a mladší generace. Žáci by si měli uvědomit, co s lidským tělem dělá současná nezdravá strava, sedavý způsob života, nedostatek pohybu, hektický život a stres, kterému je vystavena čím dál větší skupina osob. Velký důraz je tak kladen na CIVILIZAČNÍ CHOROBY a fakt, že ohrožují i velmi mladé lidi. Není dnes již bohužel výjimkou infarkt ve 30 letech, nebo diabetes u malých dětí.

Poté, co jsou žákům představeny aktuální problémy, je nutné jim představit možnosti prevence, jak proti tomuto negativnímu trendu bojovat. Analyzovány jsou zejména zdravé návyky a zdravý životní styl, stejně jako vhodnost investice do zdraví např. v podobě zdravých potravin, doplňků stravy či tzv. super-potravin.

 Základní informace o projektu

2021/06 - Jak přežít život - aneb pozor na civilizační choroby

Zahájili jsme sérií vzdělávacích seminářů cílených na žáky středních škol a učilišť na téma civilizační choroby. Cílem je pozornit mladé, že nemoci jako diabetes, infarkt, mrtvice aj. se dnes zdaleka netýkají pouze starší generace. Fakt, že přibývá mladých diabetiků, dvacetiletý člověk s infarktem již není výjimkou a stres způsobený hektickým životním stylem dnes již pociťuje prakticky každý, se významně projevuje na zdraví národa již od mládí. Semináře mají žáky upozornit na to, co vše ovlivňuje a v jaké míře jejich zdraví (stres, nekvalitní strava, nedostatek pohybu, sedavý styl života, kouření, alkohol aj.)

Ukázka z prezentace ZDE.

"FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Živá akademie se věnuje osvětě v oblasti finanční gramotnosti. Pro tyto účely rovněž realizuje analýzy a studie o stavu finanční gramotnosti českého národa.

2021/04 - Výzkum realizovaný na mladistvých ve věku 15-19 let realizovaný prostřednictvím dotazníku a diskuse s žáky středních škol po celé České republice, kterého se účastnilo 568 žáků ukázal mj. na následující závěry:

  • žáci nemají dostatečné praktické znalosti zejména bankovních produktů, které by jim umožnili v praxi umět se zorientovat a správně vyhodnotit úvěrové produkty. Z toho vyplývá, že když vstoupí na trh práce, mohou být ohroženi dluhovou pastí.
  • žáci mají poměrně malé představy o tom, jak v praxi zahájit podnikání a pracovní život
  • žáci se neorientují v základních ekonomických pojmech související s ekonomikou jako celkem

Jak jste na tom s finanční gramotností si můžeme ověřit i Vy sami. Níže naleznete TEST FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, díky kterému velmi rychle zjistíte, zda jste finanční profík, nebo se ve financím neorientujete a hrozí Vám riziko spojené např. s dluhovou pastí a jiné komplikace. V takovém případě můžete využít náš kurz Finanční gramotnosti.

 2021/05 - Finanční gramotnost středoškoláků

V reakci na výzkum z 2021/04 o kvalitě finančních znalostí středoškoláků jsme realizovali sérii vzdělávacích akcí cílených na středoškoláky a žáky odborných učilišť s cílem šířit osvětu finanční gramotnosti a zkvalitnění jejich přípravy na vstup na trh práce. Vzdlávací akce se skládaly z přednášek, interaktivních cvičení a šíření vzdělávacích materiálů (brožurek a pracovních listů). Zapojeni byli žáci ze Středočeského kraje na vybraných středních školách.

Ukázky materiálů můžete vidět zde: Hra finanční gramotnost.Hra 2 finanční gramotnost. Hra 3 finanční gramotnost.

Více o proběhlých akciích se můžete dočíst ZDE.

"Prodej se"

Cílem projektu je pomoci nezaměstnaným se prodat na trhu práce. To zahrnuje zejména

znalost vystupovat, úspěšně zvládnout pracovní pohovor a jak napsat životopis tak, aby zaujal. Projekt je složen z několika částí zaměřených zejména na kurzy z oblasti osobního rozvoje. Detailní popis jednotlivých kurzů nalezente v části "Osobní rozvoj".